Dne 23.1. 2010 byl úderem druhé hodiny odpolední odstartován 6. ročník závodu na historických lyžích SKIMAN 2010. Sešlo celkem 42 účastníků, z toho 9 žen. Stejný počet pak tvořili přihlížející diváci a členové „realizačních týmů".
Skvělá předstartovní atmosféra byla obohacena povoleným dopingem - svařeným vínem a grogem. Samotnému startu předcházel již tradiční rituál společných cviků pod vedením hlavního organizátora celé akce Pavla Kusého.

Kudy se jelo?
krátce po zaznění startovního klaksonu a prvních metrech závodu se startovní pole roztrhalo hned při prvním stoupání k Mamlasovi
další část trasy, sjezd k Dolinkám, prověřil sjezdařské umění účastníků. Budiž jim ke cti, že jej překonali bez újmy na zdraví
po této nejnáročnější části závodu se pokračovalo poměrně rovinatějším terénem kolem Vápenice až do obce Račín.

Nejlepší výsledky:

V kategorie muži dvě první místa za stejný dosažený čas získali Jirka Sláma s Tomášem Šimečkem jeho skvělý konečný čas byl 46:22. V kategorie žen první pozici vybojovala Lea Šimečková. Vítězkou kategorie Junior se stala Iva Lázničková.

Celkové výsledky:

Muži Skiman 2010

Ženy Skiman 2010

Ostatní Skiman 2010

Speciální ocenění:
Pamětní medaile získali i další účastníci. Za nejlepší kostým manželé Gregorovi, za pravidelnou účast Miloš Ptáček a Jarda Hronovský, za nejlepší servis Martin Košťál a za to, že „dojel" David Ptáček.

Závod byl ale také nesmírně náročný a vyčerpávající což naprosto přesvědčivě dokládá čas posledních dvou lyžařů Míry Vlčka a Franty Dobrovolného 4h 51min. Zcela po právu jim tak patřil mohutný aplaus všech již odpočatých závodníků a sólový taneček, který si dokázali řádně vychutnat.

Závěrečné poděkování:
Skvělé zázemí celému podniku poskytl Hotel Račín, a dobrou náladu podpořila kapela Wobčas. Na závěr nelze než poděkovat všem, kteří nelenili prolézt půdy a sklepy a udělat něco pro to, aby pobavili sebe a hlavně ostatní. Velkým pomocníkem celé akce bylo překrásné sluneční počasí.

Všem velké díky za účast a nashledanou na SKIMANU 2011.


Pozvánka Skiman 2010
Medaile Skiman 2010

Foto Pavel Konvalinka

Foto Pavel Konvalinka

Video Start 2010

Video Start 2010

Článek Highland Sport

Článek Highland Sport

Článek Žďárský deník

Článek Žďárský deník