Tento závod, těšící se stále rostoucímu zájmu účastníků, se po loňském veleúspěšném ročníku konati bude
v sobotu dne 26.1. L.P. 2013.
Sraz závodníků jest stanoven od 13.00, na předměstí Stalingrad za garážemi u firmy Satt, kdežto budou startovní čísla rozdána a předstartovní pomazání jakož i neocenitelné rady zkušených harcovníků uděleny.
Start závodu stanoven jest na 14.00 hodinu a předcházeti mu bude tradiční společné rozcvičení pod vedením hlavního ředitele závodu p. Kusého. Závod dle pravidel fair-play odehrávati se bude na 9km dlouhé trati vinoucí se přes náročné sjezdy na Dolinkách skrze lesy Vápenické až do obce Račín.

Cíl závodu vytyčen bude u hotelu Račín, kdežto i veškeré zázemí hodno podniku tohoto jména poskytnuto bude. Vyhlášení vítězů konati se bude za zvuků fanfáry a po ukončení oficiální části programu ku poslechu a především tanci ctěnému publiku hráti bude oblíbená country kapela. Ceny zvláště hodnotné pořadatel si připraviti ráčil ku spokojenosti nejen vítězů, ale i dalších zúčastnivších se lyžníků.

Startovné ve výši 150,-Kč zahrnovati bude speciality domácí kuchyně – polévečku paní hospodské, babiččin řízeček a pivečko přímo od čepu - vše podávané budež v hotelu Račín, jakož i před a po-startovní tekuté vosky ochotně poskytovány zdarma budou.

Pravidla závodu:
Jest povolena máza veškerého typu jakož i mix několika druhů a ročníků, dále i vzájemná výpomoc při přimazávání před i v průběhu závodu.
Jest zakázáno lyžníkům býti oblečen jinak než do dobových kostýmů, jakožto ski na kterých závoditi budou musí býti historického vzezření. Ctěná jure se usnesla, že nedodržení uvedených podmínek může býti důvodem pro diskvalifikaci.
Právem a poviností pořadatele jest sportovního ducha závodících všemožně povzbuzovati jakož i o jejich blaho se co nejlépe starati.
Přijďte si s námi zazávodit nebo se projet jen tak pro radost, přijďte podpořit dobrou náladu, těšíme se na Vás !!!

Celkové výsledky:

Muži Skiman 2013

Ženy Skiman 2013

Junior Skiman 2013


Pozvánka Skiman 2013
Medaile Skiman 2013

Foto P. Chudoba + P. Konvalinka

Foto P. Chudoba + P. Konvalinka

Video Před startem

Video Před startem

Video Létající stroj

Video Létající stroj

Video Jízda čísel 27 a 28

Video Jízda čísel 27 a 28

Video Ukázka projekce filmu z roku 2012

Video Ukázka projekce filmu z roku 2012

Video Vítězové kategorie muži

Video Vítězové kategorie muži

Video Televize Vysočina

Video Televize Vysočina

Článek Highland Sport

Článek Highland Sport