Lyžníci ,vězte, že společnost Highland Sport si vás dovoluje pozvati na jubileiní 10. ročník závodu na historických ski v dobových kostýmech, Skiman 2014. Tento závod konati bude v sobotu dne L.P. 2014.

Motto:

Je tu sobota a končí robota a nastává nám zábava
nuž vezmeme si ski a oděv lyžařský, to bude věc přezdravá!
Pojedem na hory, zahrajem si na Nory! Chá!

Petr Rýgr - O lyžaření a lyžích v horách Orlických

Sraz závodníků jest stanoven od 13.00, na předměstí Stalingrad za garážemi u firmy Satt. Start závodu stanoven jest na 14,00 hodinu a předcházeti mu bude tradiční společné rozcvičení pod vedením vrchního ředitele závodu p. Kusého alias legendárního lyžníka p. Kudličky.

Cíl závodu na 9km dlouhé trati vytyčen bude u hotelu Račín, kdežto i veškeré zázemí hodno podniku tohoto jména poskytnuto bude. Vyhlášení vítězů jakož i předání hodnotných cen následováno bude kulturním programem ve kterém Vám ku poslechu a především tanci hráti bude oblíbená country kapela.

Startovné ve výši 150,-Kč zahrnovati bude polévečku, řízeček a pivečko - vše podávané budež v hotelu Račín, jakož i před a po-startovní tekuté vosky ochotně poskytovány zdarma budou.

A na závěr několikero dobrých rad z dobových tiskovin:

Pád do sněhu není pád smrtelný, ba působí lyžařům často kratochvíle a jistý požitek, není třeba se jej obávat.
Dobrý lyžař se sněhu přizpůsobí a nesedí v chatě u džbánku, nadávaje na sníh, není-li podle jeho vkusu.
Nutno-li lyže nésti, neběduj – i ony tě ponesou bez reptání.
Měšťané! Chcete-li seznat ty nejnádhernější skvosty zimní, pak jeďte do volné přírody!
Přijďte si s námi zazávodit nebo se projet jen tak pro radost, přijďte podpořit dobrou náladu, těšíme se na Vás!
Další detailní informace, jakož i možnost zapůjčení historických ski přímo na prodejně Highland sport nebo www.highlandsport.cz.

Pozvánka Skiman 2014
Medaile Skiman 2014